Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3775841 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2007
Citat: VELKAVRH, Blaž. Primerjava različnih pristopov k projektiranju armiranobetonskih stenastih nosilcev : diplomska naloga = Comparison of different approaches to deep beam design : graduation thesis. Ljubljana: [B. Velkavrh], 2007. IX, 74 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3775841]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 3775841 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56