Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3786849 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matevž DOLENC // 1.04 Strokovni članek
Robert KLINC // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2007
Citat: KLINC, Robert, DOLENC, Matevž. Vpliv IT na produktivnost. Sistem (Ljubl.), 2007, december, str. 12-14, barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 3786849]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 3786849 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56