Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3788641 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Robert KLINC // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2007
Citat: KLINC, Robert. Linux v praksi - neboleč preizkus : Ubuntu. Moj mikro (Slov. izd.). [Slovenska tiskana izd.], december 2007, letn. 23, št. 12, str. 84-87, ilustr. [COBISS.SI-ID 3788641]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 3788641 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56