Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 381060 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
Leto: 1997
Citat: KILAR, Vojko. Osnove gradbene mehanike : zbirka vaj. Ljubljana: Univerza Edvarda Kardelja, Fakulteta za arhitekturo, 1997. 127 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 381060]
Tipologija: 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
COBISS ID 381060 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56