Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3816289 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Maja KRESLIN // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Matjaž DOLŠEK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 2007
Citat: KRESLIN, Maja, DOLŠEK, Matjaž. PERFORM - 3D - nov program za statično in dinamično analizo konstrukcij pri potresni obtežbi = PERFORM - 3D - New software for nonlinear static and dynamic seismic analysis of structures. V: LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.), MARKELJ, Viktor (ur.). Zbornik 29. zborovanja gradbenih konstruktorjev, Bled, 18.-19. oktober 2007. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 2007, str. 191-200, ilustr. [COBISS.SI-ID 3816289]


Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 3816289 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56