Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3820641 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matjaž DOLŠEK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2007
Citat: DROLC, Špela. Program za določanje potresne obtežbe v skladu z evrokod 8 : diplomska naloga = Computer program for determination of seismic loading according to eurocode 8 : graduation thesis. Ljubljana: [Š. Drolc], 2007. X f., 65 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3820641]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 3820641 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56