Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3827809 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Robert KLINC // 1.05 Poljudni članek
Leto: 2008
Citat: KLINC, Robert. GNU/LINUX : Dobre alternative komercialnim programom. Moj mikro (Slov. izd.). [Slovenska tiskana izd.], januar 2008, letn. 24, št. 1, str. 84-86, ilustr. [COBISS.SI-ID 3827809]
Tipologija: 1.05 Poljudni članek
COBISS ID 3827809 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56