Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3828321 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Robert KLINC // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2008
Citat: KLINC, Robert. GNU/LINUX : Nameščanje programov na UBUNTU. Moj mikro (Slov. izd.). [Slovenska tiskana izd.], januar 2008, letn. 24, št. 1, str. 90-91, ilustr. [COBISS.SI-ID 3828321]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 3828321 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56