Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 383847 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1998
Citat: ŠELIH, Jana. Časovne deformacije betonov iz slovenskih vrst cementa : končno poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi za obdobje 1998-99. Ljubljana: ZAG, 1999. 18, 3, 13 str., graf. prikazi.
Povzetek: Izvedli smo meritve krčenja in tečenja na dveh vrstah betona, pripravljenih na osnovi slovenskih vrst cementov. Časi obremenjevanja pri lezenju so bili 7,28 in 90 dni. Krčenje in lezenje smo spremljali do starosti betona 220 dni. Dobljene rezultate smo primerjali z napovedjo krčenja oz. lezenja v skladu z modelom CEB-FIP model (1990).
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 383847 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56