Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3868769 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tatjana ISAKOVIĆ // 3.14 Predavanje na tuji univerzi ali inštitutu
Leto: 2005
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana. Regularnost a-b viadukata = Regularnost armiranobetonskih viaduktov. Osijek, 2005/2006. [COBISS.SI-ID 3868769]


Tipologija: 3.14 Predavanje na tuji univerzi ali inštitutu
COBISS ID 3868769 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56