Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3869025 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Klemen REJEC // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Maja KRESLIN // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matej FISCHINGER // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matej ROZMAN // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matjaž DOLŠEK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Miha KRAMAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Tatjana ISAKOVIĆ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Zlatko VIDRIH // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2006
Citat: FAJFAR, Peter, FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana, DOLŠEK, Matjaž, KRAMAR, Miha, KRESLIN, Maja, REJEC, Klemen, ROZMAN, Matej, VIDRIH, Zlatko, ILC, Alenka, PELJHAN, Matej. Uvajanje standarda Evrokod 8 v Sloveniji : razvojno-raziskovalna naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2006. 2 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 3869025]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 3869025 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56