Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3881825 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Robert KLINC // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2008
Citat: KLINC, Robert. GNU/LINUX : Preprosta izdelava datotek MP3. Moj mikro (Slov. izd.). [Slovenska tiskana izd.], februar 2008, letn. 24, št. 2, str. 84-85, ilustr. [COBISS.SI-ID 3881825]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 3881825 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56