Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 388961 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Žiga TURK // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 1988
Citat: ŠTEBLAJ, Matjaž. Geometrijski paket G2 : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Šteblaj], 1988. 24, [62] f., ilustr.
Povzetek: V nalogi sem obdelal najuporabnejše probleme s področja analitične geometrije v ravnini, jih skodiral in združil v knjižnico G2. Paket podprogramov lahko uporabljamo pri geometrijskem modeliranju konstrukcij in podobnih softverskih problemih. Da bi bil uporabniku omogočen hiter pregled vsebine knjižnice, sem razvil program HELGE. S pomočjo tega programa si lahko ogledamo vsebino vseh knjižnic, ki so pisane po pravilih, kot jih zahteva HELGE. Dokumentacija se generira avtomatsko, kar pomeni, da se vsaka sprememba v knjižnici odraža tudi v dokumentaciji [COBISS.SI-ID 388961]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 388961 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56