Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 389217 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Žiga TURK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1988
Citat: TURK, Žiga, DUHOVNIK, Janez. KOP - program za konstruiranje opažnih konstrukcij. V: FISCHINGER, Matej (ur.), KRŽIČ, Franci (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 10. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 14.-16.septemebr 1988. Ljubljana: Društvo gradbenih konstrukterjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1988, str. 181-184. [COBISS.SI-ID 389217]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 389217 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57