Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 389473 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Žiga TURK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1988
Citat: TURK, Žiga, DUHOVNIK, Janez. KOP. V: Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 4. seminarja, Ljubljana, april 1988. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD GG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1988, str. 341-346. [COBISS.SI-ID 389473]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 389473 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56