Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 389729 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1992
Citat: TURK, Žiga. Modeliranje gradbenih produktov. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 6. seminarja, Ljubljana, april 1992. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1992, str. 9-16. [COBISS.SI-ID 389729]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 389729 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56