Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 39012864 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1991
Citat: LAPAJNE, Janez. Za seizmologe potres ni bil presenečenje : ponovno o potresni varnosti pregrade na Bistrici pod Golico. Delo (Ljubl.), 33, št.111 (15.V.1991), str.14. [COBISS.SI-ID 39012864]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 39012864 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56