Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 391271 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2000
Citat: ŠELIH, Jana. Vpliv inhibitorjev na mehanske in trajnostne lastnosti betona : končno poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi. Ljubljana: ZAG, 2000. Loč. pag., graf. prikazi.
Povzetek: Inhibitorji so snovi, ki s svojim delovanjem zavirajo začetek procesa korozije armature v AB konstrukcijah. V poročilu so zbrani rezultati preiskav betona z večimi vrstami inhibitorjev na organski osnovi, ki jih betonu dodajamo v različnih količinah. Ugotavljali smo vpliv dodatka inhibitorjev na tlačno trdnost, zmrzlinsko odpornost (v in brez prisotnosti soli) in na krčenje.
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 391271 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56