Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 391508 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Frano DAMJANIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1993
Citat: HERMAN, Srečko, MAČEK-LEBAR, Alenka, ANTOLIČ, Vane, DAMJANIĆ, Frano, IGLIČ, Aleš. Centralized vs asymmetric position of a cemented femoral stem : a finite element analysis. V: SOLINA, Franc (ur.), ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik druge Elektrotehniške in računalniške konference ERK '93, 27. - 29. september 1993, Portorož, Slovenija. Ljubljana: Slovenska sekcija IEEE, 1993, str. B/305-307, ilustr.
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 391508 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56