Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 391764 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Frano DAMJANIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1993
Citat: MAČEK-LEBAR, Alenka, SRAKAR, France, ANTOLIČ, Vane, KRALJ-IGLIČ, Veronika, DAMJANIĆ, Frano, IGLIČ, Aleš, BRAJNIK, Dušan. A total hip replacement as a function of different hip joint rotation center positions : a finite element analysis. V: SOLINA, Franc (ur.), ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik druge Elektrotehniške in računalniške konference ERK '93, 27. - 29. september 1993, Portorož, Slovenija. Ljubljana: Slovenska sekcija IEEE, 1993, str. 309-312, ilustr.
Povzetek: Finite element analysis is used to study basic differences in stress patterns of cemented femoral stem at different positions of hip joint rotation center (RC). When RC position is changed, the general stress patterns remain similar,but the values of principal and inlerface stresses are different.
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 391764 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56