Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3963489 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Robert KLINC // 1.05 Poljudni članek
Leto: 2008
Citat: KLINC, Robert. Programi za Windows na Linuxu : GNU/Linux v praksi. Moj mikro (Slov. izd.). [Slovenska tiskana izd.], marec 2008, letn. 24, št. 3, str. 90-91, ilustr. [COBISS.SI-ID 3963489]


Tipologija: 1.05 Poljudni članek
COBISS ID 3963489 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57