Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3974497 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Robert KLINC // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2008
Citat: KLINC, Robert. Didaktični programi za GNU/LINUX. Moj mikro (Slov. izd.). [Slovenska tiskana izd.], april 2008, letn. 24, št. 4, str. 90-92, ilustr. [COBISS.SI-ID 3974497]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 3974497 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56