Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 398177 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.05 Poljudni članek
Leto: 1998
Citat: FAJFAR, Peter. Tiktakajo nam tempirane bombe! : potresna (ne)varnost gradbenih objektov v Sloveniji. Delo (Ljubl.), 13. maj 1998, let. 40, št. 108, str. 12. [COBISS.SI-ID 398177]
Tipologija: 1.05 Poljudni članek
COBISS ID 398177 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56