Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3994112 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VITEK // 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
Leto: 1977
Citat: BATAGELJ, Vladimir, DOLENC, Tomislav, MARTINEC, Mark, MOHAR, Bojan, REINHARDT, Robert, TVRDY, Iztok, VITEK, Andrej, DEBEVC, Matjaž. Enajsta šola računalništva : rešene naloge z republiških tekmovanj 1977-1987, (Knjižnica Sigma, 44). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov SRS: Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, 1988. 396 str., ilustr. ISBN 961-212-165-6. [COBISS.SI-ID 3994112]
Tipologija: 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
COBISS ID 3994112 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56