Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 39962368 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1991
Citat: LAPAJNE, Janez. Potresi na območju Ljubljane. Delo (Ljubl.), 33, št.117 (22.V.1991), str14; št.123 (29.V.1991), str.15. [COBISS.SI-ID 39962368]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 39962368 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56