Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4005729 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.05 Poljudni članek
Leto: 2008
Citat: FAJFAR, Peter. Evrokod 8 - novi standardi za projektiranje potresnoodpornih konstrukcij. Sporoč. - Urad Repub. Slov. stand. merosl., 2008, let. 18, št. 2, str. 20-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 4005729]


Tipologija: 1.05 Poljudni članek
COBISS ID 4005729 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56