Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4010849 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.22 Objavljeni intervju
Leto: 2003
Citat: FAJFAR, Peter. V žarišču: potresna odpornost gradbenih konstrukcij : Prometeji s "tehnično dušo" : akademik prof. dr. Peter Fajfar, gradbenik in strokovnjak na področju potresnega inženirstva. V: KOBAL, Edvard. Strast po znanju in spoznavanju : pogovori z velikimi slovenskimi znanstvenicami in znanstveniki. Ljubljana: Ustanova Slovenska znanstvena fundacija, 2003-<2007>, knj. 2, str. 198-210, portret. [COBISS.SI-ID 4010849]


Tipologija: 1.22 Objavljeni intervju
COBISS ID 4010849 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56