Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4013921 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2008
Citat: PETROVČIČ, Simon. Analiza in projektiranje tankostenskih cilindričnih silosov v skaldu z Evrokod standardi : diplomska naloga = Analysis and design of thin-walled cylindrical silo structures in accordance with EN Eurocodes : graduation thesis. Ljubljana: [S. Petrovčič], 2008. XXII, 350 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4013921]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 4013921 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56