Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4019553 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Robert KLINC // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2008
Citat: KLINC, Robert. GNU/Linux in USB-naprave. Moj mikro (Slov. izd.). [Slovenska tiskana izd.], maj 2008, letn. 24, št. 5, str. 96-97, ilustr. [COBISS.SI-ID 4019553]


Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 4019553 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56