Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 40318464 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1992
Citat: LUKACS, Egon, FAJFAR, Peter, KOGOVŠEK, Božo, PETROVSKI, Dimitar, PLACER, Ladislav, PLENIČAR, Mario, PRELOGOVIĆ, Eduard, RAVNIK, Danilo, RIBARIČ, Vladimir, VIDIC, Franc. Analiza naravnih danosti lokacije in uporabljenih seizmičnih parametrov NE Krško. Rud.-metal. zb., 1992, let. 39, št. 3/4, str. 313-331. [COBISS.SI-ID 40318464]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 40318464 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56