Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 405601 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1988
Citat: KILAR, Vojko. Dopolnitve programa EAVEK. V: FISCHINGER, Matej (ur.), KRŽIČ, Franci (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 10. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 14.-16.septemebr 1988. Ljubljana: Društvo gradbenih konstrukterjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1988, str. 165-172, graf. prikazi.
Povzetek: V prispevku so predstavljene nekatere izboljšave in dopolnitve programa EAVEK: predprocesor za interaktivno pripravo podatkov, postprocesor za grafično predstavitev rezultatov, CQC metoda za kombinacijo vplivov posameznih nihajnih oblik, dopolnitve pri podajanju obtežbe in nov način računa Duhamelovega programa

The paper describes improvements and complements which have been made on the program EAVEK: interactive data preparation, grafic representation of results, the CQC method for combination of influences of modes shapes, a new posibility of input data for dynamic loading and a new method for calculation of Duhamel's integral [COBISS.SI-ID 405601]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 405601 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57