Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 405857 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1996
Citat: KILAR, Vojko. Konstruiranje sten z odprtinami za prevzem močne horizontalne obtežbe. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 18. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 17. - 18. oktober 1996. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 1996, str. 51-58, graf. prikazi.
Povzetek: V članku je predstavljena poenostavljena metoda za nelinearno statično analizo sten z odprtinami pri naraščajoči horizontalni obtežbi. Obravnavan je primer stene z eno vrsto odprtin. Članek zaključuje študija obnašanja stene z eno vrsto odprtin pri različnih togostih in nosilnostih prečk, ki omogoča najboljše obnašanje stene z odprtinami

The paper presents a simplified method for linear static analysis of coupled walls subjected to increasing horizontal loading. The example of coupled wall with one row of beams is presented. The paper concludes a parametric study of couped wall with one row of beams with different stiffness and strength of beams that tries to find out which combination of stiffness and strength of beams enables the best performance of coupled wall [COBISS.SI-ID 405857]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 405857 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56