Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4059489 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Klemen REJEC // 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
Maja KRESLIN // 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
Matej FISCHINGER // 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
Miha KRAMAR // 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
Peter KANTE // 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
Zlatko VIDRIH // 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
Leto: 2007
Citat: FISCHINGER, Matej, KRAMAR, Miha, ISAKOVIĆ, Tatjana, KANTE, Peter, POPEYO LAZARO, Mauro Nino, KRESLIN, Maja, REJEC, Klemen, VIDRIH, Zlatko, PELJHAN, Matej. Precast structures EC8 : seismic behaviour of precast concrete structures with respect to EC8. V: TONIOLO, Giandomenico (ur.). Seismic behaviour of precast concrete structures with respect to EUROCODE 8 (co-normative research) : final technical report, (Competitive and Sustainable Growth Programme). Milano: Politecnico di Milano, 2007, str. 1-111, ilustr. [COBISS.SI-ID 4059489]


Tipologija: 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
COBISS ID 4059489 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56