Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 406369 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1996
Citat: KILAR, Vojko. Praktični primer uporabe računalniškega programa NEAVEK. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 8. seminarja, Ljubljana, junij 1996. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1996, str. 133-140, graf. prikazi.
Povzetek: Prispevek na kratko predstavlja program NEAVEK (NEelastična Analiza VečEtažnih Konstrukcij) in prikazuje njegovo uporabo na primeru realne konstrukcije visokogradnje. V prispevku so najprej opisane teoretične osnove programa, nato pa je podan kratek opis programa in njegovega delovanja. Rezultati in uporaba programa so prikazani na primeru analiza 21 etažne stolpnice [COBISS.SI-ID 406369]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 406369 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56