Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 406881 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 1997
Citat: TURK, Žiga. Construction services on the Web. Struct. eng. int., 1997, vol. 7, n. 4, str. 292-296, ilustr.
Povzetek: The World Wide Web is an increasingly important source of information as well as a communications platform for civil engineers and other construction practitioners. The paper introduces the Web and addresses the development of construction-related Web services. Some sample Web sites supporting virtual research teams, interest groups, construction information systems and knowledge dissemination are presented. The impact of Web-based information technology on construction practice is also considered

V preglednem članku povzemamo naše dosedanje izkušnje pri postavitvi z gradbeništvom povezanih servisov in objavljanju na WWW. Zaključujemo z mislijo, da splet WWW ni več priložnost za doseganje prednosti pred konkurenco, ampak nujno orodje za sklepanje poslov, iskanje informacij in kontinuirano učenje [COBISS.SI-ID 406881]


Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 406881 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56