Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 407137 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1990
Citat: TURK, Žiga. Uporaba objektno orientirane računalniške tehnologije v programskih rešitvah za gradbeništvo. V: MIHANOVIĆ, Ante (ur.). Primjena računala u graditeljstvu, Zgreb, 13.-15.XII 1990, (Jugoslavenski časopis za inženjersko modeliranje, vol. 3). Zagreb: Građevinski institut, 1990, str. 45-49.
Povzetek: Objektne tehnike izdelave programov prodirajo iz raziskovalnih laboratorijev in ožjih področij aplikacije v širšo rabo na vseh področjih računalništva. V članku bodo prikazane osnove objektne usmeritve in objektno usmerjenega programiranja. Še posebej bodo utemeljene prednosti objektnega pristopa za rabo v gradbeništvu in arhitekturi ter možnosti, ki se odpirajo posebej tam, kjer računalniške rešitve še ne obstajajo

In the eighties the object oriented paradigm was introduced to computer science in is becoming broadly used in various applications. The article will present the basics of object oriented techniques and object oriented programming. Its advantages over the traditional approach for the civil engineering and architectural applications will be shown and the possibilitiesin the unexplored and problematic areas of computer based solutions will be investgated [COBISS.SI-ID 407137]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 407137 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56