Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4086625 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Leto: 2008
Citat: ŠUBIC KOVAČ, Maruška, ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Blended learning course in real estate : connecting initial education with professional development and training. V: Book of abstracts. [S.l.: s.n.], 2008, str. 77. [COBISS.SI-ID 4086625]
Tipologija: 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
COBISS ID 4086625 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56