Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4088417 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matevž DOLENC // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2008
Citat: JUD, Simon. Izdelava GIS-aplikacije za potrebe vzdrževanja osi državnih cest z dostopom do odprtokodne podatkovne baze Postgre SQL : diplomska naloga = Developement of GIS-applicatrion for management of road axis by means of opensource PostgreSQL database : graduation thesis. Ljubljana: [S. Jud], 2008. X, 55 str., ilustr. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 4088417]

Povzetek: Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 193.2.91.42(193.2.91.42)
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 4. 2009

Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 4088417 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56