Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 410465 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1990
Citat: TURK, Žiga. Object oriented graphics. V: The Fourth International Conference on Computer Graphics, June 20-22, 1990, Dubrovnik, Yugoslavia. YUGRAPH 90, (Automatika, Let. 31, št.1/2). Zagreb: Automatika, 1990, str. 239-246, ilustr.
Povzetek: Computer graphics is largely understood as a set of algorithms associated with displaying pictures to graphic devices. Until recently, software helping programmers to add pictures to their programs included only procedural elements, usually without any or with few data structures. The awareness that computer graphics is largely a database and a data structure problem is relatively new. With the object-oriented programming paradigm we are given a tool to restructure our conception of computer graphics and reorganize graphiclibraries into well structured set of objects. The paper will suggest an object tree needed in computer graphic. An object-oriented equivalent of what in /1/ is called a "Small Graphics Package" will be presented as an example

Računalniško grafiko praviloma razumemo kot zbirko postopkov v zvezi z risanjem slik na grafične naprave. Do nedavna so programske knjižnice, ki so programerjem onogočale, da so njihovi programi tudi risali, vsebovale samo proceduralne elemente običajno brez posebnih podatkovnih struktur. Zavest, da so mnogi problemi računalniške grafike v veliki meri problem baze podatkov in podatkovnih struktur, je razmeroma sveža. Z objektno orientiranim vzorcem programiranja smo dobili orodje, s katerim lahko reorganiziramo naše koncepte o računalniški grafiki v strukturiran, urejen nabor objektov. Članek predlaga drevo osnovnih objektov, ki so v grafiki potrebni. Za primer bo prikazana uporaba majhne grafične knjižnice [COBISS.SI-ID 410465]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 410465 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56