Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 410721 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1988
Citat: TURK, Žiga. Proprietary WIMP manager: yes or no. V: The Third Internac(!)ional conference on Computer graphics, Dubrovnik, June 22-24, 1988, (Automatika, God. 29, br. 1/2). Zagreb: Automatika, 1988, str. 301-308, ilustr.
Povzetek: Human factors are receiving increasing attention from software developers. Thepaper will present some of the reasons for the popularity of WIMP interfaces among users. Whilewaiting for a solution, that would bring a standard user interface over a range of different computers, software developers must decide, weather to implement one on the ready to use WIMP libraries or to invest some time and effort into developing a proprietary solution. We have found out that a usable minimal WIMP configuration can be developed in a relatively short time and can, despite its limitations, provide advantages over third party libraries

Človeški faktor dobiva pri razvoju programske opreme vse večjo veljavo. Članek bo prikazal, zakaj so uporabniški vmesniki, ki omogočajo direktno manipulacijo, tako popularni. Široko sprejetega standaeda za tako komunikacijoše ni in avtorji programov se morajo odločiti med uporabo tuje knjižnice ali razvojem svoje lastne. Na IKPIR-FAGG smo ugotovili, da je mogoče najbolj nujne komponente WIMP vmesnika razviti v relativno kratkem času. Kljub omejitvam takega sistema, pa je lahko pri nekaterih aplikacijah celo ustreznejši od tujega, splošno namenskega paketa [COBISS.SI-ID 410721]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 410721 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57