Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4115553 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2008
Citat: ŽEJN, Jurij. Simulacija porušitve Trimo sendvič panelov zaradi gubanja pločevine : diplomska naloga = Failure analysis of Trimo sandwich panels due to face wrinkling : graduation thesis. Ljubljana: [J. Žejn], 2008. XIII, 97 str., ilustr. 1 optični disk (CD ROM). [COBISS.SI-ID 4115553]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 4115553 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56