Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 412257 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1997
Citat: AMOR, R., TURK, Žiga, KATRANUSCHKOV, P., CLIFT, M., HANNUS, R., SCHERER, R. J. A framework for concurrent engineering - ToCEE. V: European conference Product data technology days 1997 : proceedings. [S. l.: s.n.], 1997, str. 15-22, ilustr.
Povzetek: Predstavljena so izhodišča in zahteve do okolja za sočasno inženirstvo, ki bo izdelano v okviru projekta Esprit-ToCEE [COBISS.SI-ID 412257]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 412257 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56