Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4132961 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // Član komisije za zagovor
Leto: 2008
Citat: KRISTANIČ, Niko. Limit state design using exact sensitivity analysis and shape optimization : doctoral thesis = Sinteza konstrukcij z uporabo točne občutljivostne analize in optimizacije oblike v nelinearnem področju : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Kristanič], 2008. XIX, 148 str., ilustr. 1 optični disk (CD ROM). [COBISS.SI-ID 4132961]

Povzetek: Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 193.2.91.42(193.2.91.42)
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 4. 2009

Tipologija: Član komisije za zagovor
COBISS ID 4132961 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56