Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 413537 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
Leto: 1993
Citat: TURK, Žiga. Uvod v računalništvo za arhitekte : skripta za izbirni predmet Računalništvo. [Ljubljana: IKPIR FGG], 1993. 82 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 413537]
Tipologija: 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
COBISS ID 413537 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56