Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 414561 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1991
Citat: KILAR, Vojko. Grafični predprocesor za program EAVEK v uporabniškem okolju Windows. V: PERIŠIĆ, Života (ur.). Teorijska i eksperimentalna istraživanja. Računari u konstrukterstvu, i Opšta razmatranja. Knj. T 2, T-51 - T-99. Beograd: Savez društava građevinskih konstruktera Jugoslavije, 1991, str. 31-34, ilustr.
Povzetek: V članku je na kratko predstavljen prototip interaktivnega grafičnega predprocesorja EAMODEL, ki omogoča pripravo podatkov za program EAVEK. V programu lahko trenutno uporabljamo le običajne stenaste elemente. S programom lahko trenutno uporabljamo le običajne konstrukcije s programom EAVEK, kot so: splošni podatki o konstrukciji, podatki o masah konstrukcije ter podatki o statičnih ali dinamičnih obtežnih primerih. Rezultat programa je vhodna datoteka za program EAVEK

In the paper the prototype of the graphic interactive pre-procesor EAMODEL is presented. The program enables processing of data for program EAVEK. At the moment, only the usual shear-wall elements can be used. Within the program also the other data for program EAVEK can be prepared: common data for the building, masses and data for static or dynamic loading. The result of the program is the input file for the program EAVEK [COBISS.SI-ID 414561]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 414561 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56