Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 41528832 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1994
Citat: DUHOVNIK, Janez. Predlog Zakona o graditvi. Gradb. vestn., 1994, let. 43, št. 1/2, str. 19-36. [COBISS.SI-ID 41528832]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 41528832 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56