Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 41531136 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.05 Poljudni članek
Leto: 1994
Citat: FAJFAR, Peter. Informacija o standardih na področju potresne varnosti konstrukcij. Gradb. vestn., 1994, let. 43, št. 1/2, str. 37. [COBISS.SI-ID 41531136]
Tipologija: 1.05 Poljudni članek
COBISS ID 41531136 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56