Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4155489 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 1974
Citat: CVETKO, Aleksander. Vpliv vodoravnih in navpičnih stikov, izvedenih na objektu, na togosti sten, sestavljenih iz montažnih elementov ter dimenzioniranje stikov : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Cvetko], 1974. 114 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4155489]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 4155489 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56