Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4171361 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1986
Citat: ŠLIBAR, Aleksander. Fizično modeliranje armiranobetonskih konstrukcij : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Šlibar], 1986. 124 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4171361]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 4171361 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56