Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 41713665 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1994
Citat: DUHOVNIK, Janez. Naslov projekta MONCAD-WIN : program MONCAD v okolju WINDOWS : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja v letih 1994 in 1995. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 1996. [8] f. [COBISS.SI-ID 41713665]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 41713665 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56